Program 25 maj 2016

8.45–9.30 Kaffe/registrering. 


9.35–11.00 Panelsession med tema migration (andrakammarsalen)

Presentationer:

 • Peo Hansen (professor i statsvetenskap, Linköpings universitet). Hans forskning fokuserar bland annat på det europeiska integrationsprojektets utveckling och relationen med Afrika.
 • Joakim Ruist (postdoktor i internationell migration, Göteborgs universitet). Som bland annat talar för asylrättens avskaffande till förmån för kvotflyktingssystemet.
 • Kommentator: Lisa Pelling (forskare i migration och utredningschef på Arena idé)

11.10–12.40 Panelsession med tema demokrati (andrakammarsalen)

Presentationer:

 • Anne-Cathrine Jungar (docent i statsvetenskap, Södertörn högskola) som kommer att presentera forskning om de högerradikala partiernas inflytande i EU.
 • Olof Larsson (doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet) som fokuserar på samspelet mellan medlemsstater, EU-domstolen och andra institutioner.
 • Kommentator: Jonas Hinnfors (professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet)

12.40–13.30 Lunch

13.30– 15.30 Parallella papersessioner

EU:s identitet, gemensamma kultur och säkerhet (RÖ2-08)

 • Johan Fornäs (professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola): Berättelser om Europa: Nygamla symboler i återfödelsens narrativ
 • Anne Kaun (docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola): Narrating Protest: Silences Stories in Occupy Stockholm and Occupy Latvia
 • Göran Bolin (professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola) och Per Ståhlberg (forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola): Från nationsmarknad till informationskrigsföring: Informartionshantering i konflikten Ukraina-Ryssland
 • Moderator: Fredrik Stiernstedt (forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola)
 • Presentationerna kommenteras av Laila Naraghi, Politiksk sakkunning hos Margot Wallström.

Den europeiska socialpolitiken i krisens spår (RÖ2-06)

 • Kenneth Nelson (professor i sociologi, Stockholms universitet): Urholkningen av den svenska modellen för inkomsttrygghet: Sveriges socialförsäkringar och bidrag i internationellt perspektiv.
 • Nina Gren (forskare i socialantropologi, Lunds universitet): Moraliska dilemman för arbetsförmedlare på etableringen.
 • Therese Ljung (analytiker, Försäkringskassan) och Petra Ornstein (doktorand i statistik, Uppsala universitet, samt analytiker, Försäkringskassan): Invandring och sjukfrånvaro – inverkan av ursprungsland och traumaexponering
 • Moderator: Anton Andersson (doktorand i sociologi, Stockholms universitet)
 • Presentationerna kommenteras av Milischia Rezai, Politiksk sakkunning hos Ylva Johansson.

EU och demokratin (RÖ3-58)

 • Jockum Hildén (doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, Helsingfors universitet och föreläsare på Södertörns högskola): Den personliga integritetens fria rörlighet: EU:s nya dataskyddsförordning och lobbyisternas inflytande
 • Magnus Wennerhag (docent i sociologi, Södertörns högskola) och Roberto Scramuzzino (forskare i socialt arbete, Lunds universitet): Det svenska civilsamhällets europeisering? Om hur föreningar och folkrörelser påverkar EU:s politik.
 • Charlotte Fridolfsson (fil. dr i statsvetenskap, Linköpings universitet): Svenska EU-parlamentarikers utbildningsbakgrund
 • Moderator: Kajsa Borgnäs (doktorand i statsvetenskap, Universität Potsdam, Tyskland)
 • Presentationerna kommenteras preliminärt av Björn von Sydow, riksdagsledamot (S).

Den europeiska arbetsmarknaden (RÖ3-57)

 • Karim Jebari (forskare vid Institutet för Framtidsstudier) och Måns Magnusson (doktorand i statistik vid Linköpings universitet): Jämlikhetsdata i Sverige och andra OECD-länder
 • Patrik Vulkan (doktorand i sociologi, Göteborgs universitet): Skulle den europeiska arbetsmarknadspolitiken som går under namnet flexicurity fungera i nordisk och svensk kontext?
 • Moderator: Erik Mohlin (forskare i nationalekonomi, Lunds universitet).
 • Presentationerna kommenteras av Sara Karlsson, riksdagsledamot (S).

15.30–16.00 Kaffe

 

16.00–17.30 Avslutande paneldiskussion (andrakammarsalen)

 • Monika Arvidsson (utredningschef Tankesmedjan Tiden)
 • Samuel Engblom (samhällspolitisk chef TCO)
 • Sverker Gustavsson (professor emeritus, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet)
 • Moderator: Elin Ylvasdotter (ordförande S-studenter)
Annons