2016 års konferens

Europa ut ur krisen

Onsdag 25 maj i Sveriges riksdag, Andrakammarsalen 

Under senare år har EU-samarbetet präglats av en rad kriser. Det samarbete som enbart för några år sedan sågs som en självklar garant för fortsatt ekonomisk och politisk integration i Europa, samt för demokratisk konsolidering i nya demokratier, uppvisar i dag en rad problem. Den tidigare bilden av EU som ett samarbete som både fördjupas och ständigt inkluderar fler medlemsländer ifrågasätts. I år folkomröstar, för första gången någonsin, ett EU-land om huruvida det ska fortsätta att vara medlem. Det blir alltmer oklart i vilken riktning EU-samarbetet rör sig.

  • Hur väl rustat är EU-samarbetet och dess institutioner inför dessa nya utmaningar?
  • Hur kan fortsatt ekonomisk integration främjas, utan att det sker på bekostnad av stora spänningar mellan sociala grupper, regioner och länder?
  • Hur kan EU kombinera fortsatt fri rörlighet mellan medlemsstaterna, med såväl generösa asylåtaganden som omfattande social välfärd?
  • Vilka verktyg har EU för att värna och stärka medlemsländernas demokratiska rättigheter och rättstatlighet?
  • Vilken hållning bör arbetarrörelsen, såväl i Sverige som i övriga EU, ha inför utvecklingen inom EU?

För att belysa dessa frågor bjuder vi in till en heldagskonferens i Sveriges riksdag onsdagen 25 maj kl 8.30–17.30, under vilken en rad forskare samt politiker och representanter från arbetarrörelsens organisationer kommer att tala om senare års kriser i EU samt möjliga vägar ut ur dessa. Forskare kommer även att presentera sin egen forskning om EU och Europa.

Läs mer om konferensens program här.

Sista anmälningsdag är 16 maj.

ANMÄLAN OCH KONTAKT

Ingången till riksdagen är Norrbro Riksplan och registreringen börjar kl. 8.45. Kom i tid och ta med legitimation!

Har du frågor om konferensen och vill anmäla dig är du välkommen att kontakta Sirin Kara, via mejl: sirin.kara@tstiden.se eller på telefon: 0737890070

Följ oss även på Facebook: https://www.facebook.com/forskarnatverket/

 

Annons