2014 års konferens

En skola i kris?

– Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet

Torsdag 3 och fredag 4 april 2014 på Runö folkhögskola, Åkersberga (utanför Stockholm).

Problem inom skola och utbildning diskuteras ofta i samhällsdebatten. Svenska elevers fallande resultat i den internationella kunskapsutvärderingen PISA har skapat bilden av en skola i kris. Missförhållanden kring privatägda skolor har lett till ett större ifrågasättande av både friskolesystemet och möjligheten till vinstuttag. Utbildningssektorns förändrade styrning har kritiserats för att försämra förutsättningarna för såväl lärande och undervisning som forskning. Att utbildningspolitiken förutspås få en avgörande roll i årets valrörelse förvånar därför inte.

Med denna konferens vill vi gå bortom mediernas krisrubriker och valrörelsedebatternas förenklade paroller, för att i stället bjuda in till en kritisk och framåtsyftande diskussion om skola, utbildning och bildning. Vilka faktorer främjar en bra och likvärdig utbildning – både innanför och utanför skolans väggar? Hur får man utbildningssystemet att öka, snarare än minska, jämlikhet och social rörlighet? Vilka konsekvenser medför den ekonomiska styrningen över utbildningssektorn?

Genom vår konferens vill vi skapa möten mellan forskare som systematiskt undersökt utbildningens förändrade förutsättningar och politiker och utredare inom arbetarrörelsen. Vi tror att ett sådant sammanhang behövs för just utbildningspolitiken, med tanke på att forskares insikter och resultat i denna fråga kommit att tas allt mindre på allvar av den nuvarande regeringen. Även om det är viktigt att diskutera skolans akuta problem, vill vi också uppmärksamma mer grundläggande frågor om vad kunskap, bildning och utbildning innebär i dagens samhälle.

För att belysa dessa frågor arrangerar Arbetarrörelsens forskarnätverk två konferens- och utbildningsdagar på Runö folkhögskola utanför Stockholm. Till konferensen välkomnar vi forskare samt förtroendevalda, utredare och politiker inom fackförenings- och arbetarrörelsen. Genom att arrangera dessa konferens- och utbildningsdagar vill vi också möjliggöra mer informella samtal mellan dessa grupper.

Vi inbjuder därför dig som är forskare eller doktorand att presentera din forskning på konferensen. Vi är övertygade om att utbildningssektorns utmaningar kräver en tvärvetenskaplig ansats och ser därför gärna att forskare från olika discipliner deltar. Vi välkomnar presentationer utifrån olika aspekter av kunskap och utbildning: yrkesutbildning, demokrati och skola, segregation och det fria skolvalet med mera.

För dig som är forskare eller doktorand och vill presentera din forskning är konferensen kostnadsfri. Notera dock att antalet platser är begränsade. Mer information om de parallella sessionerna och hur du anmäler att du vill presentera din forskning hittar du här. Sista anmälningsdag är 14 mars. Vill du presentera din forskning är sista anmälningsdag för detta den 7 mars.

Konferensen arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk tillsammans med Runö folkhögskola, Tankesmedjan Tiden och Socialdemokratiska studentförbundet.

Har du frågor om konferensen, kontakta Lina Stenberg (e-post lina.stenberg@tstiden.se, tel. 0703-190038) för mer information.

För att läsa mer praktisk information och för att anmäla dig till konferensen, följ denna länk.

För att läsa om konferensens program, följ denna länk.

Annons