Skolseminarium hösten 2014

Så tar vi skolan och utbildningssystemet ur krisen

Sedan de första Pisa-undersökningarna i början av 2000-talet har svensk skola vid varje internationell jämförelse både tappat gentemot andra länder liksom kunskapsmässigt mot tidigare elevkullar. Svenska elever och studenter verkar helt enkelt lära sig allt mindre för varje år och skolkrisen är något som varje politiskt parti nu söker lösningar på.

För att undersöka hur allvarlig situationen och konsekvenserna verkligen har blivit inbjöd vi under våren till en stor konferens på temat ”Skolan ur krisen – Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet”. Nu är det dags att ta steget vidare och undersöka hur vi kan omvandla slutsatserna från konferensen till konkreta reformförslag.

Därför ger vi nu ut antologin ”Så tar vi skolan ur krisen” där ett antal experter och utbildningsforskare från forskarkonferensen får presentera sina reformförslag för en skola i världsklass. I samband med att boken släpps så arrangeras även ett seminarium i Sveriges Riksdag där forskare och medförfattare från antologin deltar och diskuterar innehållet. I dessa samtal medverkar även politiker och sakkunniga från riksdagen.

 

Sista dag för anmälan är 7 oktober och görs via följande länk:

http://simplesignup.se/event/49857-saa-tar-vi-skolan-utbildningssystemet-ur-krisen

Tid & Dag: 15 oktober klockan 09:30 – 11:30

Plats: Andrakammarsalen i Riksdagen. Entré Riksplan, Norrbro

 

Arrangörer: Tankesmedjan Tiden, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Runö Folkhögskola och S-studenter

Annons