2010 års extra konferens

Nya värderingar, nytt samhälle?

Om socialdemokratin, samhällsutvecklingen och medborgarnas värderingar i ljuset av valförlusten 2010

Den 7 december 2010 i Riksdagshuset, Stockholm

Valet 2010 innebar ett historiskt valnederlag för Socialdemokraterna. Inte sedan rösträttens införande har en så låg andel av väljarkåren röstat socialdemokratiskt. Utvecklingen är dock inte unikt svensk. I hela Europa går de socialdemokratiska partierna och den politiska vänstern tillbaka, trots ekonomisk kris och en ökande ojämlikhet mellan medborgarna.

Hur bör vi då förstå denna utveckling i förhållande till vår tids samhälls- och värderingsförändringar? Beror de socialdemokratiska partiernas tillbakagång på att medborgarna övergett tanken om en generell välfärdsstat finansierad genom höga skatter? Eller beror det på andra faktorer, såsom mediernas roll, nya mönster i hur olika samhällsklasser röstar, främlingsfientliga partiers framgångar, eller på att arbetarrörelsen själv har förändrats?

För att belysa dessa frågor bjuder Arbetarrörelsens forskarnätverk in till en heldagskonferens, under vilken en rad forskare kommer att tala om hur dagens samhällsutveckling påverkar förutsättningarna för en jämlikhetsskapande och solidaritetsgrundad politik. Nedan finner du programmet i sin helhet.

Konferensen arrangeras av Arbetarrörelsens forskarnätverk tillsammans med Arbetarrörelsens Tankesmedja, Socialdemokratiska studentförbundet samt Socialdemokratiska partiets kriskommission och riksdagsgrupp.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag är 30 november och du anmäler dig till info@forskarnatverket.se. Antalet platser är begränsat.

Till konferensen kommer vi även att sammanställa ett antal forskares analyser av hur eventuella förändringar i medborgarnas värderingar, samhällets struktur och politikens funktionssätt kan anses påverka utrymmet för arbetarrörelsens och socialdemokratins möjligheter att i dag bedriva en jämlikhetssyftande reformistisk politik. Dessa analyser kommer att delas ut under konferensen och göras tillgängliga på vår hemsida, men även användas av Socialdemokratiska partiets kriskommission och Socialdemokratiska studentförbundet i deras utvärderingar och formulerande av framtidsvisioner. Om du är intresserad av att bidra med en sådan analys, kontakta Kajsa Borgnäs (e-post kajsa.borgnas@ts.lo.se) för mer information.

Välkommen!

Program den 7 december 2010

09.00    Kaffe och smörgås. Registrering.

09.15    Väljarbeteenden i 2010 års val
Johan Martinsson (fil. dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet) och Klas Gustavsson (doktorand i sociologi, Lunds universitet) presenterar analyser utifrån vallokalsundersökningen VALU 2010.

10.30    Förändrade värderingar bland medborgarna?
Stefan Svallfors (professor i sociologi, Umeå universitet), talar om förändringar i synen på välfärdsstat, arbetslöshet och skatter.
Maria Oskarson (docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet), diskuterar betydelsen av klass för värderingsförändringar.
Robert Östling (forskare i nationalekonomi, Stockholms universitet) talar om sambandet mellan omfördelning och medborgarnas politiska värderingar i ett internationellt perspektiv.

12.30    Lunch

13.30    En förändrad syn på invandring?

Orlando Mella (professor i sociologi, Uppsala universitet) talar om förändringar i medborgarnas syn på migration och mångfald.
Jens Rydgren (professor i sociologi, Stockholms universitet) diskuterar betydelsen av arbetarrörelsens agerande gentemot främlingsfientliga partier i ett internationellt perspektiv.

14.30    Mediernas roll för den politiska debatten
Jesper Strömbäck (professor i journalistik, Mittuniversitetet i Sundsvall) talar om mediernas förändrade roll för politiken.

15.15    Kaffe

15.45    Hur påverkas arbetarrörelsens politik och strategier av vår tids värderings- och samhällsförändringar?
Slutdiskussion med Jenny Madestam (lektor i statsvetenskap, Stockholms universitet), Lena Sommestad (professor i ekonomisk historia, tidigare miljöminister) och Torsten Svensson (professor i statsvetenskap, Uppsala universitet).

Konferensen slutar kl 17.00.

Information om konferensen finner du även i vår folder här.

Inför konferensen sammanställdes en volym med bidrag av forskare om socialdemokratins samtida belägenhet, som du kan ladda ned här. Du kan även ladda ned powerpoint-presentationerna av följande föreläsare: Johan Martinsson, Klas Gustavsson, Stefan Svallfors, Maria Oskarson, Robert Östling, Orlando Mella och Jesper Strömbäck.

För dig som missade konferensen, går den även att se på SVT Play. De fyra delarna hittar du här: del 1, del 2, del 3 och del 4.

Annons

1 tanke på “2010 års extra konferens

  1. Pingback: A Wise People and the Interdependence of State and Capital

Kommentarer är stängda.