Paralella sessioner – presentera din egen forskning

Du som är forskare eller doktorand är inbjuden att presentera din forskning om samhällets krisberedskap. Vi välkomnar forskarbidrag som båda kan vidga och fördjupa det politiska samtalet om samhällets kris- och försvarsberedskap. Temat berör forskare inom så väl naturvetenskap, teknik och medicin som humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Särskilt välkomnas bidrag som anknyter till de åtta primära hot som regeringen pekar ut i den nya nationella säkerhetsstrategin:

  • Militära hot
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Terrorism och våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet
  • Hot mot energiförsörjning
  • Hot mot transporter och infrastruktur
  • Hälsohot (smittsamma sjukdomar, resistenta bakterier, liksom andra biologiska, kemiska och även radionukleära hot)
  • Klimatförändringar

Presentationen kan ske i form av att du presenterar ett paper, men det går även bra att presentera sin forskning utan att ett paper läggs fram.

Sista anmälningsdag för dig som vill presentera din forskning är den 31 augusti.

Om du vill presentera din forskning, skriv en kort presentation/sammanfattning på max 300 ord, ditt namn och kontaktuppgifter. Presentationerna skickas till reband.raza@runo.se.