Papers, presentationer och filmklipp – 2013

Debattartikel om konferensen i Dagens Arena 2013-05-13 : Öka kunskaperna, återta initiativet!” Av Magnus Wennerhag,  Lina Stenberg och Magnus Nilsson.

Föredrag

Utanförskapandets logik – trender av desintegration och exklusion i svensk välfärdsutveckling
Tapio Salonen (professor i socialt arbete, dekan Malmö högskola).
[Tapio Salonen powerpoint-presentation] Se Tapio Salonens föredrag på ABF-play här.

New Public Management, ökad automatisering, reglering och detaljstyrning på arbetsplatsen – hur påverkar det arbetsmiljön och medarbetarinflytandet?
Shirin Ahlbäck Öberg (docent i statsvetenskap, Uppsala universitet)[Ahlbäck Öberg powerpoint-presentation/Ahlbäck Öberg artikel (s.501-514)]
Töres Theorell (professor i psykosocial miljömedicin, Karolinska Institutet).
[Töres Theorell powerpoint-presentation] – Se seminariet på ABF-play här.

Full sysselsättning för vissa? – en utmaning för arbetarrörelsen
Vad blir de politiska konsekvenserna av ett utanförskap på arbetsmarknaden? På lång sikt, på samhällsnivå och på individnivå.

Johannes Lindvall (docent i statsvetenskap, Lunds universitet)
[Johannes Lindvall – powerpoint-presentation / Artikeln ”The Insider–Outsider Dilemma”, British Journal of Political Science (2013)]
Frida Boräng (fil dr i statsvetenskap, Göteborgs universitet).
[Frida Boräng – powerpoint-presentation] Se seminariet i ABF-play här

Se en intervju med Shirin Ahlbäck Öberg, Töres Theorell och Tapio Salonen via ABF-play här

Parallella sessioner

a) Klassmobilisering i vår tid – Vilken påverkan har klass på väljarströmningar, liksom fackligt och politiskt engagemang?

 • Sandra Engelbrecht (Fil. mag. i statsvetenskap, Göteborgs universitet) och Love Christensen (Biträdande Forskare Göteborgs universitet): ”Insiders och outsiders i svensk arbetsmarknadsopinion” [Christensen & Engelbrecht powerpoint-presentation]
 • Erik Vestin (Doktorand statsvetenskap, Göteborgs universitet): ”Tungan på vågen? Medelklassen, väljarrörligheten och regeringsmakten i Sverige” [Vestin powerpoint-presentation]
 • Magnus Wennerhag (Universitetslektor sociologi, Göteborgs universitet och Södertörns högskola): ”Kommer alla till tals i politiken? Betydelsen av klass och andra sociala faktorer för medborgarnas politiska och fackliga engagemang.” [Wennerhag powerpoint-presentation]
 • Johanna Rickne (fil dr. i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning) och Olle Folke (assistant professor vid SIPA på Columbia University, New York): ”Gender quotas and the crisis of the mediocre man: theory and evidence from Sweden.” 

b) Aktiv arbetsmarknadspolitik – en fungerande politik för full sysselsättning?

 • Johanna Gustavsson (Doktorand handikappvetenskap, Örebro universitet): ”Arbetsgivarens perspektiv: vad påverkar rekrytering av personer med funktionsnedsättning?” [Gustavsson paperGustafsson powerpoint-presentation]
 • Katarina Thoren (Fil. Dr universitetslektor, socialt arbete, Stockholms universitet) ”Studie av Stockholms stads jobbtorg”
 • Jennie K Larsson (Doktorand, Etnicitet och migration, Linköpings universitet): ”Från rättigheter till skyldigheter – systemskiftet i svensk integrationspolitik”[Larsson artikel/Larsson paperLarsson Powerpoint-presentation] – Se hela session B i ABF-play här.

c) Fungerar den svenska modellen?

 • Åke Sandberg (Professor emeritus, sociologi, företagsekonomi, Stockholms universitet): ”Den ‘svenska modellen’ ifågasatt: samhälle, företagsledning, arbete”. [Sandberg – mer information om presentationen/Sandbergs rapport]
 • Monica Quirico (forskare vid FIERI, International and European Forum for Migration Research i Turin, Italien; honorary research fellow vid Södertörns högskola): ”Facing Economic and Demographic Challenges? The ”Swedish Model” and the new labour migration policy”[Quirico rapport].
 • Roland Granqvist (Professor emeritus, företagsekonomi Stockholms universitet och Högskolan i Dalarna): ”Skatter, välfärd och sysselsättning”. [läs mer här: artikel 1 / artikel 2 / artikel 3 ]

d) Det flexibla arbetet – en ”win-win-situation”?

 • Sten Gellerstedt (Adj. professor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet): ”Botas utarmade jobb och digital taylorism med högre lägsta lön?”[Gellerstedt powerpoint-presentation/Gellerstedt artikel].
 • Ann Bergman (Docent, arbetsvetenskap, Karlstads universitet): ” Tillgänglighet för arbete, familj och kunder – några nedslag i handelsanställdas arbetsvillkor och deras möjligheter att förena arbete och familj” [Bergmans och Ivarssons rapport]
 • Carl Marklund (Postdoktor, statsvetenskap, Södertörns högskola): ” Allt väl i välfärdsstaten? Lyckoforskningen och krispolitiken”[Marklunds Paper/ Marklund powerpoint-presentation].
 • Jonas Lundsten (Fil.dr. och universitetslektor, ledarskap och organisation Malmö högskola): ”Motivation i arbetet och motivation till förändring: Om en spiraleffekt i svårigheten att mobilisera löntagarna”[Lundsten presentation]. – Se hela session D på ABF-play här.

e) Vad blir fackens roll på framtidens arbetsmarknad?

 • Paula Mulinari (Lektor, socialt arbete, Malmö högskola): ”Att mentalt lämna arbetet: former för motstånd mot rasism på arbetsplatser”. [Mulinari powerpoint-presentation]
 • Åsa Eriksson (Doktorand, genusvetenskap, Stockholms universitet): ”Prekära arbetsvillkor och motståndsstrategier bland lantarbetare i Sydafrika”.
 • Åsa Odin Ekman (M.Phil, sociologi, Cambridge University): ” Klasstruktur i förändring”.
 • Annette Thörnqvist (Fil. Dr. Docent, ekonomisk historia/arbetsvetenskap Stockholms universitet): ” Fackliga problem och utmaningar i konkurrensutsättningens slagskugga”.

f) Den icke-fungerande arbetsmarknaden – Arbetslöshet, socialförsäkringar och social utsatthet

g) Hur ser situationen ut för de nya migrantarbetarna?

 • Denis Frank (Fil dr. sociologi, Göteborgs universitet): ”Globaliseringen av migrationen till Sverige: Arbetskraftsinvandringen från Indien och Kina 2008-2014”
 • Louisa Vogiazides (doktorand kulturgeografi, Stockholms universitet): ” Utnyttjande av migrantarbetare i restaurangsbranschen och inom bärplockning” [Vogiazides powerpoint-presentation]
 • Olle Frödin (Fil dr. sociologi, Lunds universitet):  ”The primacy of ideology. Policy preferences, economic change and the U-turn in Swedish labor immigration policy”. [Frödin powerpoint-presentation]
 • Karin Krifors (Doktorand, etnicitet och migration, Linköpings universitet): ”Transnationellt arbete och den globala arbetskraften” – Se hela session G via ABF-play här.

Slutdiskussion AFN-konferensen: Full sysselsättning och makt över arbetet – går det att kombinera?

Medverkande i panelen är:Ylva Johansson (S-riksdagspolitiker och vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet), Thomas Carlén (LO-ekonom), Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef, TCO), Irene Wennemo (Doktor i sociologi, ordförande i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen), Anders Forslund (professor, bitr chef IFAU, Uppsala universitet, Diskussionsledare: Monika Arvidsson (Utredningschef, A-smedjan). Se hela slutdiskussionen via ABF-play här.

Annons