Om Arbetarrörelsens forskarnätverk

Arbetarrörelsens forskarnätverk är en mötesplats för doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens värderingar. Nätverkets syfte är att samla likasinnade forskare som vill bidra med sin forskning och kunskap för att påverka den politiska debatten och samhällsutvecklingen. Alla som delar dessa utgångspunkter är välkomna att delta i nätverket, oavsett om man ansluten till någon av arbetarrörelsens organisationer eller ej.

Nätverket arbetar för att uppmärksamma arbetarrörelsen på aktuella och politiskt relevanta forskningsrön. Detta sker genom spridning av kunskap om pågående forskningsprojekt till beslutsfattare, utredare och debattörer, samt genom anordnande av seminarium och konferenser där en kritisk och utvecklande diskussion om dagens och framtidens politik kan föras.

Arbetarrörelsens forskarnätverk fungerar även som en kunskapsbank, dit arbetarrörelsens olika tankesmedjor, råd och andra policyutvecklare kan vända sig för att finna expertkunskap och råd. De doktorander och forskare som ingår i nätverket ges möjlighet att anmäla sina specifika kompetenser för sådana ändamål. Deltagarna har på så vis möjligheten att bli kontaktpunkter mellan arbetarerörelsen och akademin.

Nätverket utgör dessutom en resursbank som arbetarrörelsens organisationer kan vända sig till för att hitta föreläsare.

Arbetarrörelsens forskarnätverk är ett fristående nätverk som samarbetar med Tankesmedjan Tiden och Socialdemokratiska studentförbundet.

Arbetarrörelsens forskarnätverks styrgrupp består av följande personer:

• Anton Andersson. Doktorand i sociologi, Stockholms universitet.

• Erik Bengtsson. Fil.dr. i ekonomisk historia, Lunds universitet.

• Ulf Bjereld. Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

• Kajsa Borgnäs. Doktorand i statsvetenskap vid Potsdams universitet, Tyskland. Tidigare ordförande för S-studenter och utredare vid Arbetarrörelsens tankesmedja.

• Eric Brandstedt. Fil. dr i filosofi, Lunds universitet

• Tove Eliasson. Doktorand i nationalekonomi vid Institutet for bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.

• Johanna Falk. Fil. dr i folkhälsovetenskap (tidigare vid Karolinska institutet, Stockholm.)

• Klas Gustavsson. Fil. dr i sociologi, Lunds universitet.

• Josefin Hägglund. Doktorand i historia, Södertörns högskola.

• Farhad Jahanmahan. Doktorand i barn och ungdomvetenskap, Stockholms universitet.

• Daniel Johansson. Doktorand i klinisk och experimentell infektionsmedicin, Lunds universitet.

• Erik Mohlin. Fil. dr i nationalekonomi, Lunds universitet

• Elin Ylvasdotter. Ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet.

• Henrik Nordvall. Docent i pedagogik, Linköpings universitet

• Pär Nyman. Doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

• Fredrik Stiernstedt. Fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

• Lena Sommestad. Professor i ekonomisk historia.

• Björn von Sydow. Docent och universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet samt riksdagsledamot (s).

• Cecilia von Otter. Fil.dr. i sociologi, Stockholms universitet och Sofi.

• Johanna Pettersson. Doktorand i statsvetenskap. Uppsala universitet.

• Erik Vestin. Doktorand i statsvetenskap, Göteborgs universitet

• Magnus Wennerhag. Docent i sociologi, Södertörns högskola och Göteborgs universitet.