Forskarnätverkets konferens 2021

Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens har som syfte att samla forskare från universitet, organisationer och industri som delar arbetarrörelsens värderingar. Med konferensen hoppas vi skapa nya nätverk och stimulera till en tvärvetenskaplig diskussion inom ämnen som är av relevans för arbetarrörelsen i bred bemärkelse. 

Konferensen kommer äga rum på Bommersvik från lunch till lunch den 8-9 november 2021.

Bidrag till konferensen

Vi välkomnar presentationer om pågående eller nyligen publicerad forskning, idéer på ny forskning, eller förslag på samarbeten och forskningsansökningar. Vi kommer prioritera presentationer som är av brett intresse eller av intresse för ett stort antal av AFNs medlemmar.

För att presentera, skicka in en sammanfattning (abstract) för presentationen som innehåller följande:

 1. Namn och titel
 2. Institution/organisation/företag
 3. Presentationens titel
 4. En sammanfattning (abstract) i ett stycke på mellan 100-200 ord som beskriver presentationen.
 5. Har du möjlighet att delta på egen bekostnad (cirka 2900 SEK)?

Sammanfattningen av presentationen kommer användas för att besluta vilka som ska presentera, vilken session presentationen kommer tillhöra, samt för att beskriva presentationen i konferensens program.

Skicka in ditt abstract senast den 24 september kl 23.59 till konferens@forskarnatverket.se.

Anmälan 

De som avser att delta på konferensen utan att själva presentera skickar en anmälan till konferens@forskarnatverket.se senast den 3 oktober kl. 23.59.

Viktiga datum

 • Deadline för sammanfattningar (abstracts)/presentationer:
  12 september 2021 kl. 23.59
 • Svar på sammanfattningar (abstracts):
  3 oktober
 • Deadline anmälan för deltagare (utan presentation):
  3 oktober
 • Konferens:
  8-9 november

Bidrag för konferensdeltagande

Det finns ett antal kostnadsfria platser tack vare ett bidrag från LO. Dessa platser ges i första hand till de som presenterar vid konferensen. Ange om du kommer ha möjlighet att betala för konferensen själv (cirka 2900 SEK) eller om du behöver en av de subventionerade platserna.

Transport

Vi står inte för transport till Bommersvik, men de som vill kan ange om de åker med bil från Stockholm och har platser över, eller om de gärna delar bil med någon.

Frågor?

Kontakta oss via konferens@forskarnatverket.se.

Annons