Digital AW med forskarnätverket

Välkommen på digital after-work med Arbetarrörelsens forskarnätverk! 

Det var väldigt roligt att se så många av er på föreningens årsmöte nyligen (det andra i ordningen sedan vi nystartade som förening)! 

Många av er som var där tyckte att det vore kul göra det nätverk gör: träffas, lära känna varandra och prata om gemensamma intressen, även om vi fortfarande inte kan träffas ”på riktigt”. Framöver kommer vi bjuda in till regelbundna medlemsmöten, men tills dess vill vi ändå ha möjligheten att ses:

Välkommen på digital after-work, torsdag 3/6kl 17-19.

Det blir ett tillfälle för dig att träffa andra medlemmar, lära känna oss i nya styrelsen och knyta kontakter. Välkommen att droppa in när det passar mellan 17-19!

Vi ses i Zoom! Anslut via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/61266584657

Annons

Årsmöte med Arbetarrörelsens forskarnätverk

14 april 2021, kl 13-16, årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom

Notera datumet redan nu!

Många av oss vill bidra till ett bättre samhälle, grundat på frihet, jämlikhet och solidaritet.  Samtidigt saknas ett livaktigt nätverk över institutions- och ämnesgränser mellan forskare som delar dessa värderingar. Under det gångna året har en nystart inletts för Arbetarrörelsens forskarnätverk (AFN), med syftet att åstadkomma just den plattformen. Men hur går vi vidare? Vilken roll kan forskningen spela för dagens arbetarrörelse? Hur kan vi som forskare bidra till det offentliga samtalet? Vilken forskning behövs för att främja bygget av ett jämlikt samhälle?

Vi planerar nu för föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverks första ordinarie årsmöte, där en ny styrelse ska utses och inriktningen för det kommande året diskuteras. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar är intresserade av att delta och engagera sig i att vidareutveckla forskarnätverket.  Alla forskare och doktorander, oavsett disciplin eller forskningsinriktning, som delar arbetarrörelsens grundvärderingar är välkomna att bli medlemmar i föreningen och därmed få möjlighet att engagera sig i forskarnätverket och delta på årsmötet.

I samband med årsmötet anordnar vi också ett samtal med företrädare för några av arbetarrörelsens organisationer, med syfte att diskutera relationen mellan politik och forskning, och vilken roll AFN skulle kunna spela framöver.

Så, notera datumet den 14 april i era kalendrar redan nu. En formell kallelse med årsmöteshandlingar kommer stadgeenligt att gå ut till alla medlemmar i närmare anslutning till själva mötet. Om du är intresserad av att delta i årsmötet eller på annat sätt engagera dig i nätverket, och inte redan är medlem, så kan du bli medlem genom att anmäla dig här: https://sv.surveymonkey.com/r/Z6DG89R. Har ni några frågor så maila föreningen via info@forskarnatverket.se

Varmt välkomna hälsar

styrelsen för Arbetarrörelsens forskarnätverk

Missade du seminariet om rättvis klimatomställning?

Nu kan du se det här: https://www.facebook.com/forskarnatverket/videos/245931019963649/

Talare är Nora Räthzel, sociolog från Umeå universitet som under lång tid forskat på relationen mellan miljö- och klimatpolicyer och arbetslivets aktörer, samt Johan Hall, utredare på LO med ansvar för miljö-, energi-, och klimatfrågor. Seminariet leds av Eric Brandstedt från Arbetarrörelsens forskarnätverk, som också är forskare i filosofi vid Lunds universitet och leder ett forskningsprojekt om en rättvis omställning.