Papers

Följande papers presenterades under lördagen den 10 april på 2010 års konferens:

Folkhälsa, välfärd, ekonomisk tillväxt och ojämlikhet

 • Denny Vågerö, Professor CHESS, Centre for Health Equity Studies: Income, wealth and mortality in Sweden. An analysis of Swedish mortality 1991-2009. [abstract]
 • Daniel Lind, chefsekonom Unionen: Social rörlighet: forskningsläge och politisk strategi [abstract, artikel på engelska]
 • Lars Lindblom, KTH: Equality of Resources, Risk and the Ideal Market [abstract]
 • Johanna Rickne, doktorand i nationalekonomi, Uppsala: Gender, Wages, and Social Security in China’s Industrial Sector [abstract]

Socialdemokrati, arbetarrörelse och politiska partier

 • Charlotte Fridolfsson, Örebro universitet & Henrik Nordvall, Linköpings universitet: Bildningsvägar till makten [paper]
 • Lars Hansson, fil dr, Linnéuniversitetet, Svenska Emigrantinstitutet: Globalisering underifrån: Migration mellan Sverige och Danmark/Tyskland 1850-1914 som del av arbetarrörelsens formering i Sverige – ett historiskt exempel på globalisering underifrån. [abstract]
 • Dave Zachariah: Socialdemokratin — statsbärare eller samhällsomvandlare [abstract] [paper]
 • Sven Britton, KI: Läker solen alla sår? (följer inte riktigt temat på någon av sessionerna, men får vara med och samsas här)

Politiska strategier och jämlikhet

 • Per Dannefjord, sociolog, Linnéuniversitetet: Hur SAP blev ett ”jämlikhetsparti” [abstract]
 • Ellinor Platzer, lektor i sociologi Linnéuniversitetet: Domestic services and (the lack of) equality [abstract]
 • Jesper Meijling, doktorand KTH: Marknadiseringens motivkonflikter [abstract]
 • Christer Westermark, Stockholms universitet: Vad händer när nya krav på redovisning erhålls? – om redovisade effekter på hållbar utveckling i statligt ägda företag [abstract]

Föreläsningar från fredagen den 9 april

 • Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet: Klass, politik, välfärdsstat [ladda ned här]
Annons