Om forskarnatverket

Arbetarrörelsens forskarnätverk – Ett nätverk för doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens värderingar Om Arbetarrörelsens forskarnätverk Arbetarrörelsens forskarnätverk är en mötesplats för doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens värderingar. Nätverkets syfte är att samla likasinnade forskare som vill bidra med sin forskning och kunskap för att påverka den politiska debatten och samhällsutvecklingen. Alla som delar dessa utgångspunkter är välkomna att delta i nätverket, oavsett om man ansluten till någon av arbetarrörelsens organisationer eller ej. Nätverket arbetar för att uppmärksamma arbetarrörelsen på aktuella och politiskt relevanta forskningsrön. Detta sker genom spridning av kunskap om pågående forskningsprojekt till beslutsfattare, utredare och debattörer, samt genom anordnande av seminarium och konferenser där en kritisk och utvecklande diskussion om dagens och framtidens politik kan föras. Arbetarrörelsens forskarnätverk fungerar även som en kunskapsbank, dit arbetarrörelsens olika tankesmedjor, råd och andra policyutvecklare kan vända sig för att finna expertkunskap och råd. De doktorander och forskare som ingår i nätverket ges möjlighet att anmäla sina specifika kompetenser för sådana ändamål. Deltagarna har på så vis möjligheten att bli kontaktpunkter mellan arbetarerörelsen och akademin. Nätverket utgör dessutom en resursbank som arbetarrörelsens organisationer kan vända sig till för att hitta föreläsare. Arbetarrörelsens forskarnätverk är ett fristående nätverk som samarbetar med Socialdemokratiska studentförbundet, Arbetarerörelsens tankesmedja, Arenagruppen och Arbetarerörelsens ekonomiska råd. Arbetarrörelsens forskarnätverks styrgrupp består av Klas Gustavsson, doktorand i sociologi, Erik Mohlin, doktorand i nationalekonomi, Björn von Sydow, ordförande för Vetenskapsrådet, docent och universitetslektor i statsvetenskap och riksdagsledamot (s), Ann-Marie Lindgren, Chef för Arbetarerörelsens tankesmedja, Anna Ullström, doktorand i statsvetenskap, Magnus Wennerhag, doktorand i sociologi och Cecilia von Otter, doktorand i sociologi.

Välkommen till Arbetarrörelsens forskarnätverk

Arbetarrörelsens forskarnätverk är en mötesplats för doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens värderingar. Nätverkets syfte är att samla likasinnade forskare som vill bidra med sin forskning och kunskap för att påverka den politiska debatten och samhällsutvecklingen. Alla som delar dessa utgångspunkter är välkomna att delta i nätverket, oavsett om man ansluten till någon av arbetarrörelsens organisationer eller ej. Läs mer om nätverket här.

Med bästa hälsningar

Styrgruppen för AFN

    

Annonser