Om forskarnatverket

Arbetarrörelsens forskarnätverk – Ett nätverk för doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens värderingar Om Arbetarrörelsens forskarnätverk Arbetarrörelsens forskarnätverk är en mötesplats för doktorander och forskare som delar arbetarrörelsens värderingar. Nätverkets syfte är att samla likasinnade forskare som vill bidra med sin forskning och kunskap för att påverka den politiska debatten och samhällsutvecklingen. Alla som delar dessa utgångspunkter är välkomna att delta i nätverket, oavsett om man ansluten till någon av arbetarrörelsens organisationer eller ej. Nätverket arbetar för att uppmärksamma arbetarrörelsen på aktuella och politiskt relevanta forskningsrön. Detta sker genom spridning av kunskap om pågående forskningsprojekt till beslutsfattare, utredare och debattörer, samt genom anordnande av seminarium och konferenser där en kritisk och utvecklande diskussion om dagens och framtidens politik kan föras. Arbetarrörelsens forskarnätverk fungerar även som en kunskapsbank, dit arbetarrörelsens olika tankesmedjor, råd och andra policyutvecklare kan vända sig för att finna expertkunskap och råd. De doktorander och forskare som ingår i nätverket ges möjlighet att anmäla sina specifika kompetenser för sådana ändamål. Deltagarna har på så vis möjligheten att bli kontaktpunkter mellan arbetarerörelsen och akademin. Nätverket utgör dessutom en resursbank som arbetarrörelsens organisationer kan vända sig till för att hitta föreläsare. Arbetarrörelsens forskarnätverk är ett fristående nätverk som samarbetar med Socialdemokratiska studentförbundet, Arbetarerörelsens tankesmedja, Arenagruppen och Arbetarerörelsens ekonomiska råd. Arbetarrörelsens forskarnätverks styrgrupp består av Klas Gustavsson, doktorand i sociologi, Erik Mohlin, doktorand i nationalekonomi, Björn von Sydow, ordförande för Vetenskapsrådet, docent och universitetslektor i statsvetenskap och riksdagsledamot (s), Ann-Marie Lindgren, Chef för Arbetarerörelsens tankesmedja, Anna Ullström, doktorand i statsvetenskap, Magnus Wennerhag, doktorand i sociologi och Cecilia von Otter, doktorand i sociologi.

Missade du seminariet om rättvis klimatomställning?

Nu kan du se det här: https://www.facebook.com/forskarnatverket/videos/245931019963649/

Talare är Nora Räthzel, sociolog från Umeå universitet som under lång tid forskat på relationen mellan miljö- och klimatpolicyer och arbetslivets aktörer, samt Johan Hall, utredare på LO med ansvar för miljö-, energi-, och klimatfrågor. Seminariet leds av Eric Brandstedt från Arbetarrörelsens forskarnätverk, som också är forskare i filosofi vid Lunds universitet och leder ett forskningsprojekt om en rättvis omställning.

Uppstartsmöte med Föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverk

Nu har det blivit dags för oss att samla våra krafter genom föreningens första ordinarie årsmöte. Vi hoppas att detta ska kunna bli en nystart för AFN som ett livaktigt forum för utbyte av idéer mellan forskare och doktorander, och arbetarrörelsen i vid bemärkelse. På grund av omvärldsläget har vi beslutat att hålla mötet som ett digitalt möte via Zoom, kl 13.00 – 14.15 den 16 april.

Alla som är eller önskar bli medlemmar i AFN är välkomna att delta i årsmötet. Under mötet kommer vi att bilda en förening för att organisera oss, utse en styrelse och diskutera nätverkets inriktning under det kommande året. Anmäl dig via vår facebooksida, så får du information om hur du ansluter till mötet skickas ut efter anmälan. Anmälan görs via Facebookevenemanget: https://www.facebook.com/events/934934903616931/

I samband med seminariet kommer vi också att organisera ett webinarium på temat Rättvis klimatomställning. Vi har bjudit in Nora Räthzel, sociolog från Umeå universitet som under lång tid forskat på relationen mellan miljö- och klimatpolicyer och arbetslivets aktörer, samt Johan Hall, utredare på LO med ansvar för miljö-, energi-, och klimatfrågor, för att inleda ett samtal om hur en rättvis omställning kan se ut i en svensk kontext. Seminariet kommer ledas av Eric Brandstedt från Arbetarrörelsens forskarnätverk, som också är forskare i filosofi vid Lunds universitet och leder ett forskningsprojekt om en rättvis omställning. Seminariet hålls samma dag, den 16 april, kl 15.00 – 16.30, även det via mötesplattformen Zoom. Anmälan görs även här via seminariets fecebookevenemang: https://www.facebook.com/events/891362244646139/

Publicerat i Okategoriserade

Samtalspub om jobbpolarisering

Forskarnätverket planerar att organisera återkommande ”samtalspubar”, där aktuella teman kommer att belysas med hjälp av forskare inom respektive område. Det första tillfället kommer att gå av stapeln den 4 december på temat ”Jobbpolarisering”, och kommer att gästas av sociologiprofessorerna Michael Thålin (Stockholm) och Rune Åberg (Umeå).

Sociologiprofessorerna Michael Thålin (Stockholm) och Rune Åberg (Umeå) kommer att inleda samtalspuben om jobbpolarisering utifrån sina egna respektive forskningsperspektiv.

Under senare år har ropen på fler ”enkla jobb” hörts allt oftare i den politiska debatten. Samtidigt pekar forskare på tendensen till ”jobbpolarisering”, med betydelsen att det faktiskt är de minst kvalificerade jobben, tillsammans med de arbeten som kräver de allra högsta kvalifikationerna som blivit fler, medan arbetena i mellanskiktet har blivit färre. Men stämmer den bilden? Och vad är konsekvenserna för arbetsmarknadens funktionssätt och löneskillnaderna? Hur rustade är dagens arbetskraft för att möta de kraven som ställs inom de områden där efterfrågan på arbetskraft idag ökar?

Varmt välkomna till en ”diskussionspub” anordnad av Arbetarrörelsens forskarnätverk, där sociologerna Michael Thålin och Rune Åberg kommer att hjälpa oss att inleda ett samtal ring dylika frågor kopplade till arbetsmarknadens förändring och tendenser till jobbpolarisering.

Evenemanget äger rum på Hubertus restaurang (Holländargatan 9, Stockholm) torsdagen den 4 december, kl. 18.00.

Alla intresserade är varmt välkomna!