AFN bjuder in till konferens i höst!

Vi glada att återigen kunna planera för att ses och vill meddela att AFN nu bjuder in till en konferens som planeras att äga rum på Bommersvik från lunch till lunch den 8-9 november 2021.

Konferensen har som syfte att samla forskare som delar arbetarrörelsens värderingar för att skapa nya nätverk och stimulera en tvärvetenskaplig diskussion inom ämnen som är av relevans för arbetarrörelsen i bred bemärkelse. Tack vare ekonomiskt stöd från LO finns ett antal kostnadsfria platser. Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här. Kontakta oss via konferens@forskarnatverket.se om du vill delta eller har några frågor kring konferensen.

Annons