Dags för årsmöte

Föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverk kallar till sitt första ordinarie årsmöte, där en ny styrelse ska utses och inriktningen för det kommande året diskuteras. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, onsdag 14 april kl 14-17. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens nuvarande och potentiella medlemmar är intresserade av att delta och engagera er i att vidareutveckla forskarnätverket.  Alla forskare och doktorander, oavsett disciplin eller forskningsinriktning, som delar arbetarrörelsens grundvärderingar är välkomna som medlemmar i föreningen och har därmed också rösträtt på årsmötet.

Mötet kommer att inledas med det formella årsmötet och övergår sedan i ett mer öppet samtal om forskarnätverkets potentiella roll och inriktning, där även företrädare för några av arbetarrörelsens organisationer som LO och Arena idé kommer att delta.

Anmäl er i förväg genom att fylla i detta formulär: https://forms.gle/EUFPmkjDLNjzcD6B6Alla anmälda kommer att få en länk till mötet skickad till sig.


Skulle du själv vilja vara med i styrelsen, eller uppbära något annat uppdrag i föreningen, eller vill du nominera någon annan? Maila till valberedning@forskarnatverket.se.

Årsmöteshandlingar kommer att gå ut till alla medlemmar i närmare anslutning till själva mötet.

Har ni några frågor så når ni styrelsen via info@forskarnatverket.se

Varmt välkomna hälsar

styrelsen för Arbetarrörelsens forskarnätverk

Annons