Uppstartsmöte med Föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverk

Nu har det blivit dags för oss att samla våra krafter genom föreningens första ordinarie årsmöte. Vi hoppas att detta ska kunna bli en nystart för AFN som ett livaktigt forum för utbyte av idéer mellan forskare och doktorander, och arbetarrörelsen i vid bemärkelse. På grund av omvärldsläget har vi beslutat att hålla mötet som ett digitalt möte via Zoom, kl 13.00 – 14.15 den 16 april.

Alla som är eller önskar bli medlemmar i AFN är välkomna att delta i årsmötet. Under mötet kommer vi att bilda en förening för att organisera oss, utse en styrelse och diskutera nätverkets inriktning under det kommande året. Anmäl dig via vår facebooksida, så får du information om hur du ansluter till mötet skickas ut efter anmälan. Anmälan görs via Facebookevenemanget: https://www.facebook.com/events/934934903616931/

I samband med seminariet kommer vi också att organisera ett webinarium på temat Rättvis klimatomställning. Vi har bjudit in Nora Räthzel, sociolog från Umeå universitet som under lång tid forskat på relationen mellan miljö- och klimatpolicyer och arbetslivets aktörer, samt Johan Hall, utredare på LO med ansvar för miljö-, energi-, och klimatfrågor, för att inleda ett samtal om hur en rättvis omställning kan se ut i en svensk kontext. Seminariet kommer ledas av Eric Brandstedt från Arbetarrörelsens forskarnätverk, som också är forskare i filosofi vid Lunds universitet och leder ett forskningsprojekt om en rättvis omställning. Seminariet hålls samma dag, den 16 april, kl 15.00 – 16.30, även det via mötesplattformen Zoom. Anmälan görs även här via seminariets fecebookevenemang: https://www.facebook.com/events/891362244646139/

Annons