Samtalspub om jobbpolarisering

Forskarnätverket planerar att organisera återkommande ”samtalspubar”, där aktuella teman kommer att belysas med hjälp av forskare inom respektive område. Det första tillfället kommer att gå av stapeln den 4 december på temat ”Jobbpolarisering”, och kommer att gästas av sociologiprofessorerna Michael Thålin (Stockholm) och Rune Åberg (Umeå).

Sociologiprofessorerna Michael Thålin (Stockholm) och Rune Åberg (Umeå) kommer att inleda samtalspuben om jobbpolarisering utifrån sina egna respektive forskningsperspektiv.

Under senare år har ropen på fler ”enkla jobb” hörts allt oftare i den politiska debatten. Samtidigt pekar forskare på tendensen till ”jobbpolarisering”, med betydelsen att det faktiskt är de minst kvalificerade jobben, tillsammans med de arbeten som kräver de allra högsta kvalifikationerna som blivit fler, medan arbetena i mellanskiktet har blivit färre. Men stämmer den bilden? Och vad är konsekvenserna för arbetsmarknadens funktionssätt och löneskillnaderna? Hur rustade är dagens arbetskraft för att möta de kraven som ställs inom de områden där efterfrågan på arbetskraft idag ökar?

Varmt välkomna till en ”diskussionspub” anordnad av Arbetarrörelsens forskarnätverk, där sociologerna Michael Thålin och Rune Åberg kommer att hjälpa oss att inleda ett samtal ring dylika frågor kopplade till arbetsmarknadens förändring och tendenser till jobbpolarisering.

Evenemanget äger rum på Hubertus restaurang (Holländargatan 9, Stockholm) torsdagen den 4 december, kl. 18.00.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Annons