2017 års konferens

Samhällets krisberedskap

5-6 oktober på Runö folkhögskola och utvecklingscentrum

Extraordinära händelser kan snabbt förändra förutsättningar för samhällets organisering. Pandemier, extrema natur- och väderhändelser, migration, ekonomiska eller tekniska kollapser, terrorism och krig är alla exempel på hastiga förändringar som ställer stora krav på snabba omställningar av samhällets uppmärksamhet och resurser. Riskerna gäller inte bara sådant som sker inom våra egna gränser, utan även händelseutvecklingen i länder långt borta. Hur bygger vi ett starkt samhälle som klarar dessa stora påfrestningar?

Vad säger forskningen om olika hotbilder? Hur väl rustade är samhällets institutioner för att hantera det extraordinära när det händer? Vilken beredskap har den enskilda medborgaren? Vad får själva spridandet av olika hotbilder för konsekvenser på samhällsutvecklingen? Hur utvecklar vi en kunskapsbaserad politik för ett robust samhälle?

Vi välkomnar forskarbidrag som båda kan vidga och fördjupa det politiska samtalet om samhällets kris- och försvarsberedskap. Temat berör forskare inom så väl naturvetenskap, teknik och medicin som humaniora, bettendevetenskap och samhällsvetenskap. Särskilt välkomnas bidrag som anknyter till de åtta primära hot som regeringen pekar ut i den nya nationella säkerhetsstrategin:

  • Militära hot
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Terrorism och våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet
  • Hot mot energiförsörjning
  • Hot mot transporter och infrastruktur
  • Hälsohot (smittsamma sjukdomar, resistenta bakterier, liksom andra biologiska, kemiska och även radionukleära hot)
  • Klimatförändringar

Mer information och anmälan finns på: www.runo.se/utvecklingscentrumSista anmälningsdag är den 31 augusti. Om du vill presentera din forskning, skriv en kort presentation/sammanfattning på max 300 ord, ditt namn och kontaktuppgifter. Presentationerna skickas till reband.raza@runo.se.

Följ oss även på Facebook: https://www.facebook.com/forskarnatverket/