AFN bjuder in till konferens i höst!

Vi glada att återigen kunna planera för att ses och vill meddela att AFN nu bjuder in till en konferens som planeras att äga rum på Bommersvik från lunch till lunch den 8-9 november 2021.

Konferensen har som syfte att samla forskare som delar arbetarrörelsens värderingar för att skapa nya nätverk och stimulera en tvärvetenskaplig diskussion inom ämnen som är av relevans för arbetarrörelsen i bred bemärkelse. Tack vare ekonomiskt stöd från LO finns ett antal kostnadsfria platser. Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här. Kontakta oss via konferens@forskarnatverket.se om du vill delta eller har några frågor kring konferensen.

Publicerat i Okategoriserade

Digital AW med forskarnätverket

Välkommen på digital after-work med Arbetarrörelsens forskarnätverk! 

Det var väldigt roligt att se så många av er på föreningens årsmöte nyligen (det andra i ordningen sedan vi nystartade som förening)! 

Många av er som var där tyckte att det vore kul göra det nätverk gör: träffas, lära känna varandra och prata om gemensamma intressen, även om vi fortfarande inte kan träffas ”på riktigt”. Framöver kommer vi bjuda in till regelbundna medlemsmöten, men tills dess vill vi ändå ha möjligheten att ses:

Välkommen på digital after-work, torsdag 3/6kl 17-19.

Det blir ett tillfälle för dig att träffa andra medlemmar, lära känna oss i nya styrelsen och knyta kontakter. Välkommen att droppa in när det passar mellan 17-19!

Vi ses i Zoom! Anslut via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/61266584657

Dags för årsmöte

Föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverk kallar till sitt första ordinarie årsmöte, där en ny styrelse ska utses och inriktningen för det kommande året diskuteras. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, onsdag 14 april kl 14-17. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens nuvarande och potentiella medlemmar är intresserade av att delta och engagera er i att vidareutveckla forskarnätverket.  Alla forskare och doktorander, oavsett disciplin eller forskningsinriktning, som delar arbetarrörelsens grundvärderingar är välkomna som medlemmar i föreningen och har därmed också rösträtt på årsmötet.

Mötet kommer att inledas med det formella årsmötet och övergår sedan i ett mer öppet samtal om forskarnätverkets potentiella roll och inriktning, där även företrädare för några av arbetarrörelsens organisationer som LO och Arena idé kommer att delta.

Anmäl er i förväg genom att fylla i detta formulär: https://forms.gle/EUFPmkjDLNjzcD6B6Alla anmälda kommer att få en länk till mötet skickad till sig.


Skulle du själv vilja vara med i styrelsen, eller uppbära något annat uppdrag i föreningen, eller vill du nominera någon annan? Maila till valberedning@forskarnatverket.se.

Årsmöteshandlingar kommer att gå ut till alla medlemmar i närmare anslutning till själva mötet.

Har ni några frågor så når ni styrelsen via info@forskarnatverket.se

Varmt välkomna hälsar

styrelsen för Arbetarrörelsens forskarnätverk

Publicerat i Okategoriserade

Årsmöte med Arbetarrörelsens forskarnätverk

14 april 2021, kl 13-16, årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom

Notera datumet redan nu!

Många av oss vill bidra till ett bättre samhälle, grundat på frihet, jämlikhet och solidaritet.  Samtidigt saknas ett livaktigt nätverk över institutions- och ämnesgränser mellan forskare som delar dessa värderingar. Under det gångna året har en nystart inletts för Arbetarrörelsens forskarnätverk (AFN), med syftet att åstadkomma just den plattformen. Men hur går vi vidare? Vilken roll kan forskningen spela för dagens arbetarrörelse? Hur kan vi som forskare bidra till det offentliga samtalet? Vilken forskning behövs för att främja bygget av ett jämlikt samhälle?

Vi planerar nu för föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverks första ordinarie årsmöte, där en ny styrelse ska utses och inriktningen för det kommande året diskuteras. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens medlemmar är intresserade av att delta och engagera sig i att vidareutveckla forskarnätverket.  Alla forskare och doktorander, oavsett disciplin eller forskningsinriktning, som delar arbetarrörelsens grundvärderingar är välkomna att bli medlemmar i föreningen och därmed få möjlighet att engagera sig i forskarnätverket och delta på årsmötet.

I samband med årsmötet anordnar vi också ett samtal med företrädare för några av arbetarrörelsens organisationer, med syfte att diskutera relationen mellan politik och forskning, och vilken roll AFN skulle kunna spela framöver.

Så, notera datumet den 14 april i era kalendrar redan nu. En formell kallelse med årsmöteshandlingar kommer stadgeenligt att gå ut till alla medlemmar i närmare anslutning till själva mötet. Om du är intresserad av att delta i årsmötet eller på annat sätt engagera dig i nätverket, och inte redan är medlem, så kan du bli medlem genom att anmäla dig här: https://sv.surveymonkey.com/r/Z6DG89R. Har ni några frågor så maila föreningen via info@forskarnatverket.se

Varmt välkomna hälsar

styrelsen för Arbetarrörelsens forskarnätverk