Dags för årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum den 28 april kl 15.00 i LOs lokaler på Barnhusgatan 18 i Stockholm. Vi kommer att avsätta en timme för de formella årsmötesfrågorna. Därefter har vi bjudit in LOs nya chefsekonom Laura Hartman för ett samtal om relationen mellan forskning och politik, och vilken roll ekonomisk forskning spelar och bör spela i dagens politiska debatt. För de som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm kommer det finnas möjlighet att ansluta via Teams. Kallelse har gått ut till alla medlemmar. Är du inte redan medlem, anmäl dig via länken under ”Om AFN” i menyn.

Annons
Publicerat i Okategoriserade

AFN bjuder in till konferens i höst!

Vi glada att återigen kunna planera för att ses och vill meddela att AFN nu bjuder in till en konferens som planeras att äga rum på Bommersvik från lunch till lunch den 8-9 november 2021.

Konferensen har som syfte att samla forskare som delar arbetarrörelsens värderingar för att skapa nya nätverk och stimulera en tvärvetenskaplig diskussion inom ämnen som är av relevans för arbetarrörelsen i bred bemärkelse. Tack vare ekonomiskt stöd från LO finns ett antal kostnadsfria platser. Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här. Kontakta oss via konferens@forskarnatverket.se om du vill delta eller har några frågor kring konferensen.

Publicerat i Okategoriserade

Digital AW med forskarnätverket

Välkommen på digital after-work med Arbetarrörelsens forskarnätverk! 

Det var väldigt roligt att se så många av er på föreningens årsmöte nyligen (det andra i ordningen sedan vi nystartade som förening)! 

Många av er som var där tyckte att det vore kul göra det nätverk gör: träffas, lära känna varandra och prata om gemensamma intressen, även om vi fortfarande inte kan träffas ”på riktigt”. Framöver kommer vi bjuda in till regelbundna medlemsmöten, men tills dess vill vi ändå ha möjligheten att ses:

Välkommen på digital after-work, torsdag 3/6kl 17-19.

Det blir ett tillfälle för dig att träffa andra medlemmar, lära känna oss i nya styrelsen och knyta kontakter. Välkommen att droppa in när det passar mellan 17-19!

Vi ses i Zoom! Anslut via denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/61266584657

Dags för årsmöte

Föreningen Arbetarrörelsens forskarnätverk kallar till sitt första ordinarie årsmöte, där en ny styrelse ska utses och inriktningen för det kommande året diskuteras. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Zoom, onsdag 14 april kl 14-17. Vi hoppas att så många som möjligt av föreningens nuvarande och potentiella medlemmar är intresserade av att delta och engagera er i att vidareutveckla forskarnätverket.  Alla forskare och doktorander, oavsett disciplin eller forskningsinriktning, som delar arbetarrörelsens grundvärderingar är välkomna som medlemmar i föreningen och har därmed också rösträtt på årsmötet.

Mötet kommer att inledas med det formella årsmötet och övergår sedan i ett mer öppet samtal om forskarnätverkets potentiella roll och inriktning, där även företrädare för några av arbetarrörelsens organisationer som LO och Arena idé kommer att delta.

Anmäl er i förväg genom att fylla i detta formulär: https://forms.gle/EUFPmkjDLNjzcD6B6Alla anmälda kommer att få en länk till mötet skickad till sig.


Skulle du själv vilja vara med i styrelsen, eller uppbära något annat uppdrag i föreningen, eller vill du nominera någon annan? Maila till valberedning@forskarnatverket.se.

Årsmöteshandlingar kommer att gå ut till alla medlemmar i närmare anslutning till själva mötet.

Har ni några frågor så når ni styrelsen via info@forskarnatverket.se

Varmt välkomna hälsar

styrelsen för Arbetarrörelsens forskarnätverk

Publicerat i Okategoriserade